Algemene voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten worden nageleefd volgens de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met Praktijkspeuren De Kolksche Horst en is definitief cursist op de datum van inschrijving en na betaling. Er wordt steeds een overeenkomst aangegaan voor de afname van vijf (5) lessen in een blok. Na elk doorlopen blok kan er schriftelijk of mondeling een volgend blok van vijf (5) trainingen worden overeengekomen.
 3. Cursisten zijn  verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Zij trainen dan ook voor eigen risico. Het is daarom raadzaam om als cursist tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 4. Onverkort is de Privacyverklaring van kracht op deze website. In deze verklaring zijn waarborgen vastgelegd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De cursist gaat er mee akkoord dat zijn/haar gegevens in een systeem worden vastgelegd en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.

 De training

 1. De cursist dient altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 2. Inschrijving verplicht tot betaling van tenminste een lesblok van 5 lessen.
 3. Indien een cursist door ziekte, blessure of een overmachtssituatie van hem/haar zelf en/of diens hond en aangeeft niet meer in staat te zijn het lesblok af te maken, kan verzocht worden de overeenkomst te ontbinden. Eerst zal de mogelijkheid worden besproken om de cursus  op een later moment volgen. Wanneer dit niet tot de mogelijkheid behoort en dit op overtuigende wijze is aangetoond, zal het resterende lesgeld worden terugbetaald.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar de best haalbare mogelijkheden ingehaald kunnen worden.
 5. Indien door ziekte of overmacht van de trainer de cursus moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld, aan de cursist gerestitueerd.
 6. De inhaallessen en-tijden worden in overleg afgesproken.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.

Huishoudelijke regels

 1. De cursist dient tijdig voor de training bij het speurveld aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. De honden dienen aangelijnd te zijn. Op en nabij het speurveld mogen de honden niet met elkaar geconfronteerd worden. Er wordt daarom niet gespeeld of gesnuffeld.
 3. Bij het uitleggen van het spoor door de cursist blijft zijn/haar hond in de auto. Het liefst in een autokennel. Het verblijf in de auto vindt plaats met in achtneming van het dierenwelzijn.
 4. De honden, dienen ingeënt te zijn tegen alle overdraagbare ziekten. Dat dit aangetoond kan worden door een geldig dierenpaspoort of inentingsboekje te overleggen dat is afgestempeld en ondertekend door een erkend dierenarts.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dient de cursist overleg te plegen met de trainer voordat hij/zij op de les verschijnt.
 6. We maken gebruik van speurvelden, vaak op particuliere gronden. Doet uw hond zijn/haar behoefte op of nabij het speurveld dient u dit zelf op te ruimen.
 7. In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training.
 8. De trainer staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de training en adviezen in goede kwaliteit uit te voeren.
 9. Het buiten de training om gebruik maken van de speurvelden (om bijvoorbeeld zelfstandig te trainen) is zéér ongewenst.
 10. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.